Địa chỉ: 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.28) 3821 88 33
Fax            : (84.28) 3 914 71 91
Email        : davicorp@hcm.vnn.vn

Website    : diaocdatviet.com.vn